KAMMERENSEMBLET -workshop for mindre teams


KAMMERENSEMBLET – teamarbejdet

I kammermusikken er der ingen dirigent. Hver enkelt instrument træder frem og fremstår som individer med hver deres særegne karaktér. Man kan ikke gemme sig, men til gengæld er hver enkel stemme uundværlig og høres tydeligt.  

Hvordan fungerer samarbejdet, når vi er få? Når strukturen er fladere og ansvaret er spredt ud, stiller det andre krav til den enkelte.  

På denne workshop har vi en særlig mulighed for at opnå den intimitet, som kendetegner det mindre ensemble. Hver enkel medarbejders syn på virksomheden kommer frem, og ud fra et musikalsk sprog, diskuterer vi værdier og identitet.

Vi laver kammermusik sammen, og oplever, hvordan f. eks. Mozart lader hver enkelt instrument tale, og fornemmer, hvordan vi er nødt til at bidrage, for at resultatet bliver forfinet og perfektioneret.