Den tredje dimension


At være musiker idag stiller store krav til at definere sin egen rolle og musikkens berettigelse i en enorm mængde af tilbud. Men tager man udfordringen op, er det at arbejde som freelance musiker til gengæld forbundet med en kæmpe alsidighed, hvor man konstant tilegner sig nye færdigheder. Ikke alene musikalsk, men ligeså vel alle de aspekter af at være leder af sit eget liv. Det kræves at evnen til at lytte både til sig selv og til bevægelsen i det omgivende samfund hele tiden skærpes og trænes.

Udarbejdelsen af en ny hjemmeside indebærer altid konfrontationen med, hvad man vil udtrykke, hvordan det skal formidles, hvem man gerne vil tale til, hvad man egentlig har på hjerte.

I forbindelsen med tilblivelsen af Keynotes nye hjemmeside, er der igen blevet tilføjet helt nye aspekter af musikertilværelsen. Ikke alene har der været helt nye journalistiske, kommunikative og tekniske opgaver. Et arbejde, hvor musikaliteten har vist sig at være til stor gavn. Men beslutningen om at inddrage mennesker jeg selv beundrer for deres faglighed, store erfaring og ekspertise, har været utrolig inspirerende og berigende. At få deres ord på, hvad musikken kan bidrage med i relation til netop deres fagområde, har sat tankerækker igang, som ikke var opstået uden. Samtidig har de været en bekræftelse på, at musikken kan så meget mere end at tilføre umiddelbar nydelse, som selvfølgelig ikke skal underkendes som udgangspunkt for det hele. Men dette at lade musikken stå i forhold til noget andet, være i relation, være mere end ‘sig selv’ skaber denne tredje dimension, som indeholder uanede potentialer for læring, nye veje, udforskning af ukendt land.