Blog


Tid til rum

Tid er bedst, når man glemmer den. Når den forsvinder og bliver forvandlet til indhold. Men langt det meste i vores vestlige kultur er forholdt til tid i diverse måleenheder. Egentlig paradoksalt, når nu de fleste kender glæden ved at glemme tid og sted. For at få lov at glemme det omgivende, kræves én enkel […]


Keynote

I en i øvrigt spændende, livgivende og inspirerende samtale, blev jeg spurgt om, hvad min definition af ordet dannelse var. Som i protreptikken, en måde at lære sig selv bedre at kende, ved at reflektere over et begreb. Mit bud blev, uden nærmere overvejelse, at det måtte være en bredde i viden og erfaringer, som […]


Lederens sanseapperat- er det så vigtigt at udvikle?

I en debat i DR2s program 2. sektion forleden aften, udtalte Asger Aamund, at han i tidens løb havde måttet fyre adskillige fagligt højt kompetente ledere. Ikke fordi de ikke udførte deres opgaver tilfredsstillende, men simpelthen fordi de ikke sansede deres omgivelser- deres medarbejdere. De registrerede ikke kropssprog, udtryk, stemninger, alt det, som ligger ud […]


Musikken; en gave

For en musiker er det som oftest en gave at kunne give det, man holder allermest af; nemlig musikken. Måske fordi man selv opfatter det som en gave at være forundt at arbejde med den, være midt i den, omringet og opslugt af den. Og denne gave vil man som udøvende musiker gerne give videre, […]


Koncerten som udgangspunkt

Hele udgangspunktet for at kunne afholde musikalske workshops og formidle den i musikken indlejrede viden, er netop musikken selv og koncerten i sin rene form. For at kunne anvende det musiske sprog, drage de relevante paralleller for ledere og medarbejdere, virksomheder og organisationer, er det helt essentielt, at man som musiker hele tiden bliver ‘hjemme’, […]


Den tredje dimension

At være musiker idag stiller store krav til at definere sin egen rolle og musikkens berettigelse i en enorm mængde af tilbud. Men tager man udfordringen op, er det at arbejde som freelance musiker til gengæld forbundet med en kæmpe alsidighed, hvor man konstant tilegner sig nye færdigheder. Ikke alene musikalsk, men ligeså vel alle […]


Hvorfor lytte?

Hvorfor egentlig have fokus på at opøve evnen til at lytte? Vi hører vel som regel det, der bliver sagt, vi samtaler med vores omverden og mener vel næppe, at tale i én lind strøm. Men forleden slog det mig alligevel atter en gang, hvilken forskel der er på at høre og virkelig at lytte […]