Koncerten som udgangspunkt


Hele udgangspunktet for at kunne afholde musikalske workshops og formidle den i musikken indlejrede viden, er netop musikken selv og koncerten i sin rene form. For at kunne anvende det musiske sprog, drage de relevante paralleller for ledere og medarbejdere, virksomheder og organisationer, er det helt essentielt, at man som musiker hele tiden bliver ‘hjemme’, bliver i musikken. Fordyber sig, forfiner og perfektionerer sit håndværk, kredser om sit udtryk. Arbejder med andre musikere, lader sig inspirere af en klang, en frasering, et buestrøg og hele tiden sikre sig, at man holder sit professionelle høje niveau. Tendensen for tiden er, at vi kobler specialiseret viden på tværs af fagområder, og i mødet mellem de to, lader en helt tredie viden opstå. Netop i mødet og i udvekslingen er der et kæmpe potentiale. Blot stiller det endnu større krav til, at hver part bliver stadig stærkere i sit fag og felt. Ellers udvandes det og bliver ligegyldigt.

Netop derfor er koncerten, det være sig i en landsbykirke eller i en stor koncertsal, så vigtig at lade stå for sig selv uden noget andet formål end det musikalske, kunstneriske udtryk. Dér, hvor den ikke er tilpasset, ikke er rettet mod noget. Men hvor det er op til publikum selv at åbne, modtage, lade det uforudsigelige råde og drage egne konklusioner. Og være fri af krav om et prædefineret udbytte. Blot nyde, at hver enkelt musiker yder sit ypperste for helhedens skyld.

Når man således har fundamentet, har sit udgangspunkt, er det  interessant at udforske, hvad dette kan bidrage med i andre sammenhænge. Men forudsætningen må være fagligheden. Således at formidlingen aldrig bliver teoretisk og hul, men bevarer sin ægthed, sin substans og relevans.

Læs om kommende koncerter på www.linosensemble.dk og www.helenesimonsen.com